“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์ : คนเมืองไม่ต้องกลัวน้ำแล้ง จริงไหม?

“อายักษ์” ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย
กูรูสวนนาป่าน้ำ

บอกว่าแนวโน้มการใช้น้ำบ้านเราสูงขึ้นทุกวัน เราจึงต้องหาวิธีกักเก็บและใช้อย่างประหยัด