“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์ : “มนุษย์เงินเดือน เกษียณตอนอายุเท่าไหร่ดี”

“อาแปะ” สาธิต บวรสันติสุทธิ์ นักวางแผนการเงิน CFP®
กูรูปลดหนี้ บอกว่า ในภาวะที่เลวร้าย สิ่งที่เลวร้ายกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ มนุษย์เงินเดือนหลังเกษียณ ไม่มีเงินเดือน ไม่มีสวัสดิการ มักจะมีปัญหาสุขภาพทันที !

แนะให้ออมเงินเพื่อเกษียณอายุให้ได้มากที่สุดครับ