“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์ ตอน “นอนไม่หลับ คิดแต่เรื่องที่ยังแก้ไม่ตก ทำยังไงดี”

“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์
ตอน “นอนไม่หลับ คิดแต่เรื่องที่ยังแก้ไม่ตก ทำยังไงดี”

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง

กูรูกู้ใจ แนะว่า ทำให้จิตอยู่กับปัจจุบัน อย่าอยู่กับเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึง เมื่อจิตสงบ แล้วจะหลับดีขึ้น