“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์ : “แยกแยะ หนี้ดี vs หนี้เสีย ต่างกันอย่างไร”

“อาแปะ” สาธิต บวรสันติสุทธิ์ นักวางแผนการเงิน CFP®
กูรูปลดหนี้ บอกว่า หนี้ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทุกคนคิด ต้องดูว่าเป็นหนี้ดีหรือหนี้เสีย เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตหรือไม่

หากจำเป็นต้องเป็นหนี้ ก็พิจารณาในส่วนของดอกเบี้ยกันด้วยครับ