“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์ ตอน “ทำงานหลายอย่าง ไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อน แยกแยะสติยังไงดี”

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง
กูรูกู้ใจ บอกว่า เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง พอเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันแล้ว จะมีกำลังใจ ให้คิดว่าเราทำได้เสมอ