“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์ ตอน “โกหกขาวคืออะไร บาปไหมครับ”

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง
กูรูกู้ใจ บอกว่า ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้พูด ต้องไม่ทำลายประโยชน์ผู้ฟัง