“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์ : แยกแยะ พูดเล่น vs บูลลี่ ต่างกันอย่างไร

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง
กูรูกู้ใจ บอกว่า พูดเล่นเพื่อสนุกสนาน แต่ถ้าคำพูดนั้นทำร้ายจิตใจผู้อื่น ถือว่าบูลลี่แล้ว เป็นวจีทุจริต