“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์ : รู้ทันกลโกง หลอกขายของออนไลน์

“อาแปะ” สาธิต บวรสันติสุทธิ์ นักวางแผนการเงิน CFP®
กูรูปลดหนี้ แนะว่า ควรซื้อของจากแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ เพราะเขาจะมีการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่สำคัญ อย่าชำระเงินนอกแพลตฟอร์มเด็ดขาดครับ!