“รู้ทันปากท้อง”กับตลาดหลักทรัพย์ฯ : เจอของลดราคา อยากได้อยากมี ห้ามใจอย่างไรดี

พระเมธีวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดจากแดง ให้ข้อคิด ขาช้อปทั้งหลาย เวลาเจอของลดราคา แล้วอยากได้อยากมี จะห้ามใจอย่างไรดี

ให้คิดเสียว่า ส่ิ่งแรกคือ เราจะเอามาทำอะไร มองหาประโยชน์ สิ่งที่สอง มันรกบ้าน ส่ิ่งที่สาม เงินทองหายาก

เมื่อเงินทองนั้นหายาก แต่สิ่งของนั้นหาง่าย

เราก็ควรจะเลือกเก็บในสิ่งที่หายากกว่า นั่นคือ เงินทอง

เจริญพร!

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย