รู้ทันปากท้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ : กลโกงด้านการเงิน ที่อาศัยความกลัว

สาธิต บวรสันติสุทธิ์ นักวางแผนการเงิน เตือนให้ระวังกลโกงด้านการเงินที่ใช้ประโยชน์จากความกลัว

1. หลอกว่าบัญชีเงินฝากของเราเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

2. หลอกเรื่องภาษี ให้โอนเงินค่าภาษีเพื่อบรรเทาเรื่องภาระภาษี

ทั้งสองเรื่องหลอก จะพยายามให้เราไปทำธุรกรรมการโอนเงินหน้าตู้เอทีเอ็ม และเร่งให้เราทำรายการเร็วๆ

วิธีป้องกันและแก้ไข ตั้งสติ ขอข้อมูล และ โทรไปสอบถามหน่วยงานนั้นๆ โดยตรง