รู้ทันปากท้องกับตลาดหลักทรัพย์ : คนพูดไม่ดีใส่ มันปรี๊ดขึ้นสมอง ทำไงดี

กูรูกู้ใจ พระเมธีวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดจากแดง ให้ข้อคิดว่า

คำพูดไม่ดีที่แว่วเข้าหูเรา ให้คิดเสียว่า เสียงที่ได้ยิน สิ่งที่ไม่ดี นั้นเป็น อกุศลวิบาก นั่นคือ เราเคยพูดไม่ดีสิ่งนี้ แล้วสิ่งนี้ก็ย้อนกลับมาเป็นผลไม่ดีกับเราในภายหลัง เป็นผลกรรมที่ไม่ดี ที่เราเคยก่อไว้ในอดีต แล้วย้อนกลับมาส่งผลถึงเราในปัจจุบัน

ให้คิดเสียว่า อดีตเหตุ ปัจจุบันผล ความรู้โกรธ ไม่พอใจ ก็จะเบาบางลง

หรือหากเป็นนักปฏิบัติธรรม ก็จะคิดได้ว่า เสียงที่ได้ยิน = รูป ผู้ได้ยิน = นาม

ไม่มีรูปไม่มีนาม เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป

คิดได้แบบนี้ จะไม่โกรธ ไม่เกลียด และไม่ปรี๊ด

สาธุ