รู้ทันปากท้องกับตลาดหลักทรัพย์ : แก้หนี้ได้ด้วยชานมไข่มุก

ตอนนี้ใกล้ตัวมว้าก
“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์
ตอน “แก้หนี้ได้ด้วยชานมไข่มุก”

เดือน ๆ นึงเงินหายไปไหนหมด
“อาแปะ” สาธิต บวรสันติสุทธิ์ กูรูปลดหนี้ แนะให้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย สามารถช่วยได้

ที่สำคัญต้องมีวินัย ตั้งใจ และอย่าท้อ