รู้ทันปากท้องกับตลาดหลักทรัพย์ : ส่งเงินประกันไม่ไหว ยกเลิกได้ไหม

สาธิต บวรสันติสุทธิ์ นักวางแผนการเงิน “กูรู ปลดหนี้” พูดถึงทางเลือกในการบริหารเบี้ยประกันชีวิตว่า มีอยู่ 2 ทาง คือ สู้ต่อ หรือ หยุดไปเลย

ถ้าสู้ต่อ ก็มีทางเดินให้ไปต่อ 4 ทาง คือ 1. ลดทุนประกัน 2. จ่ายเบี้ยในระยะเวลาผ่อนผัน 3. เปลี่ยนงวดชำระเบี้ย และ 4.กู้เงินจากกรมธรรม์

แต่ถ้าไม่ไหวแล้ว อยากจะขอหยุด ไม่ขอไปต่อ ก็ทำได้ด้วยการ 1.ขอเวนคืนเงินสด 2.ใช้มูลค่าเงินสำเร็จ และ 3.ใช้มูลค่าขยายเวลา

จะใช้วิธีไหนดี ต้องพิจารณาจากตัวเอง และขอคำปรึกษาจากตัวแทนประกันที่ดูแลเราอยู่ ประกอบการตัดสินใจ

ส่วนรายละเอียดของแต่ละวิธีนี้ ไปชมได้จากคลิปเลยครับ