รู้ทันปากท้องกับตลาดหลักทรัพย์ : หลักการออมเงินเพื่อเกษียณ

“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์ ตอน “หลักการออมเงินเพื่อเกษียณ”

คุยกับ “อาแปะ” สาธิต บวรสันติสุทธิ์ กูรูปลดหนี้ แนะว่า เราต้องประเมินอายุขัย ประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ และออมให้มากที่สุด ที่สำคัญอย่าลืมลงทุนในความรู้!

ลงทุนในทรัพย์สิน และความรู้ เพื่อให้ชีวิตวัยเกษียณของตัวเราจะได้ปลอดภัย ต้องเก็บให้ได้มากที่สุด เพื่อใหตัวมีเงินพอเพียงสำหรับการใช้จ่ายในวัยเกษียณ