รู้ทันปากท้องกับตลาดหลักทรัพย์ : 5 สัญญาณหนี้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

คุยกับกูรูด้านการวางแผนการเงิน มาบอกเช็กลิสต์สำรวจตัวเองว่า หนี้ท่วมหัวตัวเองหรือยัง ถ้าใครตกอยู่ในสถานการณ์นี้แล้ว ต้องเร่งบริหารจัดการรายรับ รายจ่าย และหนี้สินตัวเองโดยเร็วที่สุด