รู้ทันปากท้องกับตลาดหลักทรัพย์ : บัตรเครดิตถูกขโมยไปใช้ ใครรับภาระหนี้!

“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์ ตอน

“บัตรเครดิตถูกขโมยไปใช้ ใครรับภาระหนี้!”

“อาแปะ” สาธิต บวรสันติสุทธิ์กูรูปลดหนี้ แนะให้แจ้งอายัดบัตรทันที โดยเราไม่ต้องรับภาระหนี้ที่เราไม่ได้ก่อ