รับมือโลกเปลี่ยนแปลง หวั่นซึมเศร้าตั้งแต่วัยรุ่น

#เกรียนสุขภาพดี

10 ต.ค.วันสุขภาพจิตโลก
กรมสุขภาพจิตห่วงวัยรุ่น เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลง

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันสุขภาพจิตโลกในปีนี้ กรมอนามัยโลกกำหนดธีมไว้คือ วัยรุ่นกับสุขภาพจิตในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ความสำคัญกับวัยรุ่นที่เป็นวัยเริ่มต้นก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม หากรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็จะเกิดความเครียดสะสม นานวันเข้าก็จะเกิดความเจ็บป่วยทางจิต

ผู้เจ็บป่วยทางจิต 50% เริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่อายุ 14 ปี และไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ปัญหาสุขภาพจิตที่พบในวัยรุ่น 3 อันดับแรก ได้แก่ การติดสุรา และยาเสพติด รองลงมาคือการฆ่าตัวตาย และสุดท้าย คือ โรคซึมเศร้า

การที่วัยรุ่นเตรียมพร้อมรับมือปัญหาสุขภาพจิตได้ จะเป็นการสร้างเกราะป้องกันไปจนตลอดชีวิต

พ.ญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ บอกว่า วัยรุ่นฝึกตัวเองได้ด้วยการคิดบวก,ทำกิจกรรมที่ชอบ, ออกกำลังกาย, ทำกิจกรรมจิตอาสา และทำกิจกรรมกับเพื่อนและครอบครัว

และแนะว่าพ่อแม่ให้ปฏิบัติต่อลูกที่เป็นวัยรุ่นอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนจากการบ่นด่า เป็นการชม และบอกความรู้สึกในใจ เช่น รัก,เป็นห่วง, คิดถึง