รมว.การค้าฯ ปาปัวนิวกินี ชม “ไก่ซีพีเอฟ” มาตรฐานระดับโลก


Hon. Richard Maru. BTech, MBA, OBE, MP Minister for International Trade and Investment รัฐมนตรีว่าการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี เยี่ยมชม โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจรสระบุรี ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่ยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมระบบอัตโนมัติเชื่อมการทำงานแบบอัจฉริยะ สามารถติดตามผลได้แบบ Real Time ทั้ง Smart Farm – Smart Factory ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) มาตรฐานระดับโลก และตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังใช้พลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่ Net-Zero ตามเป้าหมายเครือซีพี โดยมี น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองผู้อำนวยการ ด้านมาตรฐานฟาร์มและข้อกำหนดลูกค้า และคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี กล่าวชื่นชมศักยภาพการผลิตไก่ของซีพีเอฟว่ามีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สมเป็น “ครัวของโลก”