รมช.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมรง.แปรรูปอาหาร แกลง มั่นใจมาตรการปลอดภัย

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า วันนี้ (15 ส.ค.) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ราชการจังหวัดระยองและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปอาหาร อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อดูมาตรการในการป้องกันโควิด-19 พบว่าเป็นมาตรการที่ถูกต้องตามระบบสาธารณสุข มีความครอบคลุมการจัดการคนงานทั้งระบบรวมถึงสถานที่ และทำได้เหนือกว่ามาตรฐานในบางจุด โดยเฉพาะเรื่องการทำบับเบิลแอนด์ซีลที่ทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

“มาตรการต่างๆที่โรงงานดำเนินการถือว่าสามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการสถานการณ์ได้ ขณะที่ภาครัฐและสสจ. รวมถึง รพสต. ก็ทำงานได้เข้มแข็ง มีการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด มาตรการบับเบิลแอนด์ซีลที่กักตัวผู้ไม่มีเชื้อเพื่อเฝ้าระวังนี้เป็นมาตรการหนึ่งที่ภาครัฐสนับสนุนและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน” นายสาธิตกล่าว

สำหรับโรงงานแกลงแห่งนี้ ได้การดำเนินมาตรการ Bubble and Seal เต็มรูปแบบ ตามแนวทาง Factory Quarantine โดยทำการตรวจเชิงรุกพนักงานทุกคน และคัดแยกพนักงานเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ที่มีผลบวกส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามตรงข้ามโรงงาน ซึ่งรองรับได้ถึง 560 คน ส่วนผู้ที่ไม่ติดเชื้อหรือมีผลเป็นลบได้จัดรถรับส่งให้พนักงานที่ปลอดเชื้อทั้งหมด เข้าพักที่โรงแรมทั้ง 5 แห่งในอำเภอแกลง เพื่อทำการกักตัวและรอตรวจซ้ำอีกครั้ง โดยพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเกือบ 100% ทั้งนั้ พนักงานที่มีผลตรวจเป็นลบจะยังคงพักอาศัยที่โรงแรมในอำเภอแกลงทั้ง 5 แห่ง ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564 โดยจะมีรถรับ – ส่งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการเดินทางของพนักงาน ป้องกันทั้งพนักงานและชุมชนให้ปลอดภัย

ส่วนในด้านสถานที่ได้ดำเนินการปิดทำ Big Cleaning เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข รวมถึง Swab พื้นผิวสัมผัสที่เป็นจุดสัมผัสร่วมทุกจุดในโรงงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินการคงค้างของเชื้อโควิด 19 ซึ่งจะมีผลการตรวจ Swab พื้นผิวสัมผัสที่เป็นจุดสัมผัสร่วมทุกจุดในโรงงานและสิ่งแวดล้อมว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ในทุกจุดเสี่ยงทุกสัปดาห์