รพ.จุฬาฯ มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้ผู้ป่วยพาร์กินสันและผู้สูงอายุ 500 คน ฟรี!!

ข่าวดี สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้สูงอายุทั่วประเทศ ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งรพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย จะมอบ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จำนวน 500 อัน ให้กับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน และผู้สูงอายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับไม่เท้าเลเซอร์พระราชทาน

  1. มีใบรับรองแพทย์ แสดงว่า ผู้ป่วยได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้ทำการรักษาอยู่ว่า ผู้ป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน ภายในระยะเวลา 1 ปี
  2. ยินดีให้ความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย๋โรคพาร์กินสันฯ ในการประเมินอาการเดินตัดขัด ก้าวขาไม่ออก

ผู้สนใจสามารติดต่อเพื่อลงทะเบียนขอรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดในรูป หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม @Lasercane และเว็บ www.chulapd.org