รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ผุดไอเดีย Covid Box ลดความเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรคให้เจ้าหน้าที่

COVID BOX

ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก คิดค้น และพัฒนา “COVID BOX” ตู้ป้องกันการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแก่เจ้าหน้าที่

พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มอบหมายให้แผนกพยาธิวิทยาร่วมกับหมวดพลเสนารักษ์ คิดค้นและพัฒนา “COVID BOX” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย

โดยนำตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้แล้วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อุตรดิตถ์ มาดัดแปลงให้มีช่องสำหรับสอดมือเพื่อใช้สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมทั้งมีการติดตั้งพัดลมสร้าง Positive pressure เพื่อป้องกัน ไม่ให้ละอองฝอย ( aerosol ) กระจายเข้าหาผู้ตรวจ ชนิดมีแผ่นกรอง HEPA-filter และไฟส่องส่องสว่างภายในตู้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเป็นการลดการใช้ชุด PPE ที่มีจำนวนจำกัด และขณะนี้อยู่ในภาวะขาดแคลนอีกด้วย