รง.สัตว์น้ำ ซีพีเอฟ แกลง คว้ารางวัลฮาลาลคุณภาพดี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ คว้ารางวัลผลงานด้านการจัดการคุณภาพด้านฮาลาลในระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตอกย้ำ ความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มอบรางวัลสถานประกอบการที่มีผลงานด้านการจัดการคุณภาพด้านฮาลาล ในระดับดี ให้แก่ โรงงานอาหารแปรรูปและโรงงานอาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำ อ.แกลง จ.ระยอง ของซีพีเอฟ จากเวที Halal Rayong Awards ปี 2023 ซึ่งพิจารณาจากกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่ ที่ไม่มีข้อบกพร่อง โดยมี นางสาวดารุณี สุวัฒนากุลกิจ ผู้ชำนาญระบบมาตรฐานและชุมชนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบ

สำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ CP ที่ผ่านคุณภาพด้านฮาลาล รวมทั้งสิ้น 135 รายการ อาทิ เกี๊ยวกุ้ง บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง กุ้งกรอบ ทอดมันกุ้ง นักเก็ตกุ้งชีส เป็นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กุ้งของซีพีเอฟ ผ่านกระบวนการเลี้ยงที่ดีด้วยระบบ CPF Combine Model ภายใต้แนวทาง 3 สะอาด ประกอบด้วย พื้นบ่อสะอาด น้ำสะอาด และ ลูกกุ้งสะอาด ช่วยให้กุ้งอยู่สบาย กินอาหารได้ดี มีอัตราการเติบโตที่ดี รวมถึงใช้โปรไบโอติก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง ทำให้กุ้งสุขภาพดี เนื้อแน่น ลดความเสี่ยงการเกิดโรค ไม่มีสารตกค้าง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับรองความสดใหม่ส่งตรงจากฟาร์ม มาสู่การผลิตอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพและให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีแก่ผู้บริโภค

ซีพีเอฟ ตอกย้ำในการมุ่งมั่นและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานฮาลาลสากล (Halal Standardization) ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน และตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นทาง