ยืมเงินทางไลน์ ใช้แทนสัญญากู้ยืมเงินได้

ข้อควรรู้ ยืมเงินทางไลน์ ใช้แทนสัญญากู้ยืมเงินได้

ข้อความแชทไลน์ ที่แสดงการยืมเงินมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป หากเกิดการฟ้องร้องคดีกู้ยืมเงิน เราสามารถใช้เป็นหลักฐานร่วมกับหลักฐานโอนเงิน กับบัญชีไลน์ของคนยืม มาฟ้องร้องเอาผิดลูกหนี้ได้

โดยข้อความสนทนาที่แสดงการกู้ยืม   บัญชีผู้ใช้ (user account)  และสลิปโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคนยืม  เป็นสามสิ่งที่เราต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ ไม่เฉพาะทางไลน์เท่านั้น รวมไปถึงสื่อโซเชียลอื่น เช่น เฟสบุ๊ค ก็ด้วย  ผู้ให้ยืมต้องเก็บเป็นหลักฐานทันทีเมื่อเกิดการยืมเงิน โดยต้องรักษาข้อมูลในสภาพเดิม ไม่มีการแก้ไขวัน เวลา ที่รับส่งข้อความ

ขอบคุณ ชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย