ยาฟ้าทะลายโจร ซีพี ส่งมอบอีก 1.5 แสนเม็ด ถึงมือชาวเชียงราย

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เดินหน้า “ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี” สนับสนุนภารกิจมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือซีพี ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ร่วมสนับสนุนทุกภาคีเครือข่ายและหน่วยงาน ป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์ชนิดใหม่หรือ “โอมิครอน” ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เร่งมอบยาทะลายโจรต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแก่คนไทย

ล่าสุด นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน150,000 แคปซูล หรือ 2,000 กระปุก จากเครือซีพี เพื่อส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปจัดสรรและส่งต่อแก่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป โดยมี นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์เครือซีพี และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นผู้แทนมอบ ณ ศาลากลางจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พื้นที่ จ.เชียงราย เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โคโรนาไวรัสอย่างใกล้ชิด พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย (ศปก.ทน.ชร) พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดในครั้งนี้ อาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และยังคงมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาหรือยาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้

ด้านนายจอมกิตติศิริกุล กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นนโยบายของท่านประธานอาวุโสเครือซีพี ธนินท์ เจียรวนนท์ ภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดี ซีพี 100 ปี” ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทย เพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย พร้อมใช้เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงเริ่มต้นที่มีอาการเล็กน้อย ร่วมกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน โดยครั้งนี้ ซีพี เดินหน้าผนึกกำลังกับกลุ่มธุรกิจในเครือฯ อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซีพีเอฟ , บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) CP All พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย นำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแทนความห่วงใย ส่งมอบถึงมือพี่น้องชาวเชียงราย ทั้งนี้ เครือซีพีดำเนินการปลูกต้นฟ้าทะลายโจรบนที่ดิน 100 ไร่ใน จ.สระบุรี และเก็บเกี่ยวเพื่อนำมาผลิตยาฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล แจกจ่ายฟรีแก่ประชาชน เพราะฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณช่วยป้องกันไข้หวัดสร้างภูมิคุ้มกัน โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งการบรรจุแคปซูลยังได้รับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา และดำเนินการผลิตตามพ.ร.บ.ยาสมุนไพร ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด