ยาฟ้าทะลายโจร ของเจ้าสัวธนินท์ ถึงมือชาวดินแดง-ห้วยขวาง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ เขตดินแดงและเขตห้วยขวาง รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบแก่ศูนย์อนามัยสาธารณสุข 04 ศูนย์อนามัยสาธารณสุข 52 อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ (อพม.) ผู้นำชุมชนเขตดินแดง และเขตห้วยขวาง เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน ตามโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” จากนโยบายของ ประธานอาวุโสเครือซีพี ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ ในการสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงยาสมุนไพร

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการฯนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ก.เกษตรฯ ร่วมกับ เครือซีพีและซีพีเอฟ เพื่อส่งต่อการช่วยเหลือให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 เช่นนี้ ที่ผ่านมามีหลากหลายโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทอย่างดีมาโดยตลอด จากเป้าหมายเดียวกันในการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ทั้งการเข้าถึงอาหารปลอดภัยและยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล ที่ซีพีผลิตและแจกฟรีให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้คนไทยมีกำลังใจต่อสู้กับวิกฤตนี้ ขอชื่นชมซีพี-ซีพีเอฟ ที่เป็นตัวอย่างภาคเอกชนที่ออกมาช่วยเหลือสังคมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

ส่วน นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าวขอบคุณ ก.เกษตรฯ เครือซีพีและซีพีเอฟ ที่ร่วมกันดำเนินโครงการดีๆ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงยาฟ้าทะลายโจรแก่พี่น้องประชาชนและชาวดินแดง เพื่อใช้ดูแลตนเองในเบื้องต้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ที่มีความเสี่ยง ด้าน นายวรวรรษ นิลประพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตัวแทนผู้อำนวยการเขตดินแดง กล่าวว่าหลังจากนี้จะร่วมกับ อสส. อพม. และผู้นำชุมชน นำยาสมุนไพรไปส่งมอบถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเร็วที่สุด

นายวีรพงค์ คงเรือง ประธานเครือข่ายเขตดินแดง กล่าวขอบคุณ ก.เกษตรฯ เครือซีพีและซีพีเอฟ ที่จัดโครงการฯ เพื่อพี่น้องชาวไทยอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การมอบอาหารพร้อมทานแก่ประชาชน เพื่อคลายความเดือดร้อนในวิกฤตโควิด-19 รวมถึงการมอบยาฟ้าทะลายโจรในครั้งนี้ โดยจะเร่งส่งมอบแก่สมาชิกทั้ง 23 ชุมชนโดยเร็ว เช่นเดียวกับ นายนวการ ขอนศรี ประธานคณะกรรมการสภาเคหะชุมชนห้วยขวาง กล่าวว่า โครงการฯ นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยทั่วประเทศได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทยช่วยดูแลสุขภาพในช่วงโควิดเช่นนี้ ขอขอบคุณความห่วงใยที่มอบให้ประชาชนมาโดยตลอด

ทางด้าน นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี” เกิดจากความห่วงใยของ ประธานอาวุโสเครือซีพี ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ ที่มีต่อพี่น้องคนไทย ด้วยการสนับสนุนประชาชนเข้าถึงยาสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร โดยจัดพื้นที่ปลูกต้นฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ ใช้เวลา 100 วัน เพื่อผลิตยาแคปซูล 30 ล้านเม็ด แจกจ่ายฟรีแก่ชาวไทย ผ่านกลุ่มองค์กรพันธมิตร ทั้งโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิและกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยซีพีเอฟร่วมมอบในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส นครราชสีมา และกรุงเทพฯ

สำหรับยาฟ้าทะลายโจร เพาะปลูกที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบรรจุแคปซูลผ่านการรับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา และดำเนินการผลิตตาม พ.ร.บ.ยาสมุนไพร ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด