ยกเลิก Shuttle Bus 3 เส้นทาง หลังครบกำหนดทดลองเดินรถ

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ตามที่ กทม. มีโครงการความร่วมมือทดลองให้บริการเดินรถ Shuttle Bus เพื่อนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก(ระบบราง) “BMA FEEDER” ประกาศ หลังจากได้ดำเนินการทดลองเดินรถ โดยไม่จัดเก็บค่าโดยสาร เพื่อแก้ปัญหาการจราจร ซึ่งได้มีการทดลองเป็นระยะเวลา 6 เดือน ปัจจุบันการดำเนินการทดลองได้ครบระยะเวลาในการศึกษาทดลอง ขณะนี้ได้มีการยกเลิก 3 เส้นทางของบริการรถ Shuttle Bus ของ กทม. ที่เชื่อมต่อการเดินทางจากสถานที่สำคัญ ไปยังระบบขนส่งอื่น ๆ ได้แก่

1. เส้นทางเดินรถ สาย B1 สถานีขนส่งมวลชนสายใต้ใหม่-สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางหว้า หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

2. เส้นทางเดินรถ สาย B2 ดินแดง-สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามเป้า หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

และ 3.  เส้นทางเดินรถ สาย B3 ชุมชนเคหะร่มเกล้า-ARL ลาดกระบัง หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ที่มา เฟสบุ๊ค รถไฟฟ้าบีทีเอส