มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี ให้ทุนเด็กเรียนดีแต่ยากจน พร้อมมอบอุปกรณ์แพทย์ให้รพ.ลอง จ.แพร่

นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี พร้อมคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวน 42 ทุน โดยมี คุณลาแพน หล้าคำมี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมรับมอบ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงร่วมกับสิงห์อาสา จัดทำโครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียงเพื่อดูแลเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียน ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ และรู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง รวมมูลค่ากว่า 2.1 แสนบาท นอกจากนี้มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ทันตกรรม และติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จำนวน 5 ห้อง รวมมูลค่า 5.5 แสนบาท ให้แก่โรงพยาบาลลอง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนบ้านนาหลวง อ.ลอง จ.แพร่

ทั้งนี้ มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี ก่อตั้งเมื่อปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าถึงระบบการศึกษาพื้นฐาน ผ่านการให้ทุนแก่นักเรียนที่มีฐานยากจน รวมทั้งดำเนินงานด้านสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษามาต่อเนื่องเป็นปีที่6 โดยเน้นไปที่โรงเรียนในถิ่นธุรกันดารเป็นหลัก ซึ่งในปีนี้มีกำหนดมอบทุนจำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย ร.ร.บ้านนาหลวง จ.แพร่, ร.ร.ริมโขง-ร.ร.สองพี่น้อง จ.เชียงราย, ร.ร.บ้านสุขสำราญ จ.ระนอง, ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ จ.มหาสารคาม, ร.ร.บ้านกองม่องทะ และสาขาพิเศษสาละวะ-ไล่โว่ จ.กาญจนบุรี และร.ร.บ้านสวนผึ้ง จ.ราชบุรี รวมจำนวนทุนที่มอบในปีนี้ทั้งสิ้น 336 ทุน