มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ / มูลนิธิพุทธรักษา เดินหน้าส่งมอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิดให้โรงพยาบาล 50 แห่ง

รายงานข่าว เปิดเผยว่า มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ได้ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา จัดทำโครงการส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต รอบที่สอง” เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน เพื่อนำไปจัดหาเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศที่กำลังมีผู้ป่วยโควิดล้นมือ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการในรอบที่สอง ตั้งเป้าจะส่งมอบเครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 30 ชุด และเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤต 10 ชุด มูลค่ารวม 16.1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข

สำหรับตัวเลขเงินบริจาค ล่าสุด วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มียอดเงินบริจาค 24,815,523 บาท สามารถจัดสรรเครื่องช่วยหายใจไปแล้วทั้งหมดรวม 84 เครื่อง คือ

 • เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต(VELA) เป้าหมาย 40 เครื่อง จัดซื้อแล้วทั้งหมด 24 เครื่อง ยังขาดอีก 16 เครื่อง
 • เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 และ/หรือ เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow เป้าหมาย 100 เครื่อง จัดซื้อแล้วทั้งหมด 60 เครื่อง ยังขาดอีก 40 เครื่อง

ทั้งนี้ ได้จัดสรรเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาล 50 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 20 แห่ง โรงพยาบาลต่างจังหวัด 30 แห่ง และเมื่อครบ 50 แห่งแล้วจะขยายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลต่างๆ เพิ่มขึ้น จนครบเป้าหมายยอดบริจาคและจำนวนเครื่องที่ตั้งไว้

สำหรับรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบ ได้แก่

 1. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี : เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต (VELA) 6 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 2. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร : เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต (VELA) 3 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 3. โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 กรุงเทพมหานคร :เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 3 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 4. วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร : เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 5. โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร : เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 6. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร : เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 2 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 7. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร : เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต (VELA) 1 เครื่อง / เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 3 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 8. โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ : เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 9. โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี : เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 10. โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร : เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 2 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 11. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร : เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 12. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ.สมุทรปราการ : เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 13. โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร : เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 14. โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร : เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต (VELA) 2 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 15. โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี : เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต (VELA) 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 16. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น : เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 2 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 17. โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ : เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 2 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 18. โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ : เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
  • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลในลำดับที่ 2) : ส่งมอบครั้งที่ 2 เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 3 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 19. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 2 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 20. โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 21. โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 22. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
  • โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลในลำดับที่ 5) : ส่งมอบครั้งที่ 2 เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต (VELA) 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลในลำดับที่ 7) : ส่งมอบครั้งที่ 2 เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต (VELA) 2 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 23. โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 2 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 24. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 25. โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 26. โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ : เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต (VELA) 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 27. โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ : เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต (VELA) 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
  •โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี (โรงพยาบาลในลำดับที่ 9) : ส่งมอบครั้งที่ 2 เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BiPAP A40 2 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 28. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพมหานคร : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 29. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
  • วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลในลำดับที่ 4) : ส่งมอบครั้งที่ 2 เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 2 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 30. โรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 31. โรงพยาบาลสุทธาเวช จ.มหาสารคาม : บริจาคผ่านโรงพยาบาลศิริราช เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง : (ส่งมอบแล้ว)
 32. โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี : บริจาคผ่านโรงพยาบาลศิริราช เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 33. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม : บริจาคผ่านโรงพยาบาลศิริราช เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 34. โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ : บริจาคผ่านโรงพยาบาลศิริราช เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 35. โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี : บริจาคผ่านโรงพยาบาลศิริราช เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต (VELA) 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 36. โรงพยาบาลหนองบัวลำพู จ.หนองบัวลำพู : บริจาคผ่านโรงพยาบาลศิริราช เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 37. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ : เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต (VELA) 3 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 38. โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 39. โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 40. โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 2 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 41. โรงพยาบาลแม่ระมาด จ.ตาก : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 42. โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 43. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 44. โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 45. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร : เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต (VELA) 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 46. โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา : เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต (VELA) 1 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
 47. โรงพยาบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 2 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว)
  และอยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ อีก 3 แห่ง
 48. โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่ : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง
 49. โรงพยาบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 2 เครื่อง
 50. โรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่ : เครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 1 เครื่อง

สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคเงินในโครงการ “ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ” สามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิพุทธรักษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทน์ เลขที่บัญชี 133-523-514-7 พร้อมส่งรายละเอียดการบริจาคทางอีเมล chuntana_sa@dtgo.com หรือLINE Official: @buddharaksa.fd เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่สำหรับใบอนุโมทนา และที่อยู่ในการจัดส่งใบอนุโมทนา (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)