มอบหน้ากากอนามัยซีพี 1 แสนชิ้น ให้สภากาชาด ส่งต่อรพ.ในพื้นที่ควบคุม

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการ  บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เป็นผู้แทนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ สภากาชาดไทย จำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูง โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

นายจอมกิตติ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักและห่วงใยถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีภารกิจสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อมอบแก่สภากาชาดไทยที่เป็นสื่อกลางในการนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูง เพี่อชะลอการระบาดออกไปในวงกว้างต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงปัจจุบัน เครือซีพีได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปแล้วกว่า 11 ล้านชิ้น และมีการแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหน่วยแพทย์สาธารณสุขชุมชน องค์กรการกุศลต่าง ๆ รวมกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ

ผอ. สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง จึงได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อระดมความช่วยเหลือไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ ต้องขอขอบคุณเครือซีพีที่ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อดังกล่าว  โดยทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จะดำเนินการจัดสรรหน้ากากอนามัยที่ได้รับมอบครั้งนี้ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนในกลุ่มแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ป้องกันโควิด-19 ต่อไป