มช. ลดค่าเทอม 4,500 ต่อคนต่อเทอม ลดค่าหอ แจกทุนเรียน ช่วยนศ. ช่วงโควิด-19

รายงานข่าว เปิดเผยว่า วันนี้ (29 เม.ย.) ที่ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร TSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.เกียรติคุณ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร มช. ร่วมกันแถลงข่าวการลดค่าธรรมเนียมการเรียนของนักศึกษาในทุกระดับชั้น เพื่อให้รองรับสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัศโควิด-19

ทั้งนี้ อธิการบดี มช. กล่าวว่า ภาวะวิกฤตโรคไวรัสดังกล่าวกระทบต่อสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะกับผู้ปกครองนักศึกษา และจากการสำรวจพบว่าจำนวนนักศึกษามาจากภาคเหนือกว่า 70% เมื่อแยกตามอาชีพผู้ปกครอง 1 ใน 3 เป็นข้าราชการของรัฐ ธุรกิจค้าขาย ลูกจ้าง พนักงานเอกชน เกษตร ประมง และอื่นๆ และ มีรายได้ไม่มากจะอยู่ใน 1 ใน 3 ของทั้งหมด เฉลี่ย 30%

ข้อสรุปของที่ประชุม จะลดค่าธรรมเนียมของภาคการศึกษาที่ 1 และที่ 2 ปี 2563 ลง 4,500 บาทต่อคนต่อภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนจะลด 2,250 บาทต่อคน และลดค่าธรรมเนียมหอพักให้ 10% ต่อภาค วงเงินรวม 315 ล้านบาท ส่วนกรณีที่พักหอด้านนอกในการช่วยอนุเคราะห์ลดค่าเช่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และกรณีที่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ มีการจัดสรรทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และคณะ ประมาณ 150 ล้านบาท แบบให้เปล่า

นอกจากนี้ ยังมีการให้ความสนับสนุนนักศึกษาจบแล้ว แต่ยังไม่มีงานทำ โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการหเอสเอ็มอี ให้เข้าฝึกงานเพื่อรอทำงานต่อไป และมีการหารือกับ อว. เพื่อดูแลฝึกอาชีพ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนระบบ ZOOM ลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท เตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษายืมเรียน รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท เมื่อถึงวันเปิดการศึกษาในวันที่ 8 กรกฏาคมนี้ ทุกอย่างน่าจะคล่องตัวขึ้น จากการวางแผนที่เตรียมการไว้ทั้งหมด แต่การเข้าเรียนคงจะเป็นไปแบบเว้นระยะห่างไปก่อน