พีทีที โออาร์ ส่งเสริมขายไบโอดีเซล สนองนโยบายก.พลังงานช่วยชาวสวนปาล์ม

พีทีที โออาร์ สนับสนุนนโยบายกระทรวงพลังงาน พยุงราคาน้ำมันปาล์ม ช่วยเกษตรกร ส่งเสริมขายน้ำมันไบโอดีเซล

อย่างที่ทราบกันดีว่า ชาวสวนปาล์มประสบปัญหาราคาปาล์มตกต่ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ทำให้กระทรวงพลังงานมีนโยบายช่วยพยุงราคา ด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซล บี 100 ในภาคพลังงาน

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกก.ผจก.ใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ เปิดเผยว่า บริษัทส่งเสริมการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล บี 100 ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 3 บี 5 บี 7 จนถึง บี 10 และ บี 20 เพื่อตอบสนองนโยบายนี้อย่างจริงจัง

และยังช่วยซื้อไบโอดีเซล บี 100 มาเก็บสำรองไว้รวมกว่า 100 ล้านลิตร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาด

ตั้งแต่ปี 2556 มา พีทีที โออาร์ ใช้น้ำมันปาล์มดิบไปแล้วกว่า 2.3 ล้านตัน ผลิตเป็นไบโอดีเซล 2,600 ล้านลิตร คิดเป็น 35%ของการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคเชื้อเพลิงทั้งหมดของประเทศ

และนำมาผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล บี 100 ในสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายไปแล้วกว่า 45,800 ล้านลิตร

เชื่อว่า เมื่อค่ายรถยนต์รับรองการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซล บี 100 มากขึ้น จะทำให้เกิดความมั่นใจและมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นตาม

พีทีที โออาร์ คาดว่า จะมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 ตันต่อปี คิดเป็น 40% จากปริมาณการใช้ของปี 2561 ที่ 490,000 ตันต่อปี

บริษ้ทพร้อมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพลังงานในการเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซล บี 100 ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบในตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มที่ไเดือดร้อนจากราคาปาล์มที่ตกต่ำ ช่วยบรรเทาสภาวะมลพิษทางอากาศ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงของประชาชน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการนำเข้าน้ำมันของประเทศอีกด้วย