พีทีที โออาร์ ขานรับก.พลังงาน ผลักดันดีเซล บี 10 แก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ

พีทีที โออาร์ ผู้นำจำหน่ายดีเซล บี10 แรง คุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมดูแลเกษตรกรไทย

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือปตท.  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายปตท. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  หรือ  พีทีที โออาร์ ปลัดกระทรวงพลังงานอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานนโนบายและแผนพลังงาน ร่วมงานแถลงข่าว 

พีทีที โออาร์ ผู้นำจำหน่ายดีเซล บี10 แรงคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมดูแลเกษตรกรไทย” ณ อาคารปตท. สำนักงานใหญ่  

ทั้งนี้ เพื่อช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบที่ล้นตลาด ช่วยหลือชาวสวนปาล์ม ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเร่งขยายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ทั่วประเทศ

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงประกาศให้น้ำมันดีเซล บี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของไทยเพิ่มขึ้นอีกประเภท และมีแผนงานให้เป็นน้ำมันประเภทหลัก ในปี 2564 ทดแทนน้ำมันดีเซล บี7

กรมธุรกิจพลังงานกำหนดให้เป็นไบโอดีเซลบี 100 ที่ผสมใน บี 10 มีความบริสุทธิ์มากกว่าที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล บี7 โดยลดปริมาณโมโนกลีเซอไรด์ให้ต่ำลง ส่งผลให้น้ำมันดีเซล บี10 มีคุณภาพดีขึ้น

ปัจจุบัน มีบริษัทค่ายรถยนต์ที่รับรองว่าสามารถเติมน้ำมันดีเซล บี10 ได้ จำนวน 11 ยี่ห้อ รวม 930 รุ่น

ทั้งนี้ กระทรวงจะใช้มาตราการกลไกราคา เพื่อทำให้ราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซล บี ต่ำกว่า บี 7 เพื่อจูงใจผู้ใช้รถหันมาใช้น้ำมันดีเซล บี 10 และทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันของประเทศโดยจะทำให้มีการใช้น้ำมันปาล์มดิบรวม 2 ล้านตันต่อปี จากปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 1.5ล้านตันต่อปี

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ กล่าวว่า พีทีที โออาร์ พร้อมสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของกระทรวงพลังงาน

โดยระยะแรก พีทีที โออาร์ จะจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี10 ในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ทุกแห่งในภาคใต้ และขยายไปยังภาคตะวันออกซึ่งจะมีสถานีบริการน้ำมันที่จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 รวม 340 สถานีในปี 2562

พีทีทีโออาร์ ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี100 คุณภาพสูงมาผสมเป็นน้ำมันดีเซล บี10และยังใส่สารเพิ่มค่าซีเทน ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังแรงมากขึ้น

อีกทั้งน้ำมันดีเซล บี10 มีการเผาไหม้สมบูรณ์ลดควันดำได้ร้อยละ 42 ลดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ร้อยละ 3.5 และ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันน้ำมันดีเซล บี10 มีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดา 1 บาทต่อลิตร จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถ

พีทีที โออาร์ คาดว่า ในระยะแรกจะสามารถจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี10 ได้ 3.2 ล้านลิตรต่อวัน ทำให้มีการใช้ไบโอดีเซล บี100 ในการผลิตมากถึง 300,000 ลิตรต่อวัน ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และช่วยดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มอีก 92,000 ตันต่อปี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

ปัจจุบัน มีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เปิดให้บริการแล้ว 56 แห่งและจะเพิ่มเป็น 100 แห่ง ภายในปีนี้