พีทีที สเตชั่น มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ 5 จังหวัดภาคเหนือ และราชบุรี สู้ภัยโควิด 19

รายงานข่าว เปิดเผยว่า จากการพบผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด 19 รายใหม่ในประเทศไทยอีกครั้ง ในพื้นที่ภาคเหนือและบางจังหวัดในภาคตะวันตก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดราชบุรี ร่วมส่งมอบแอลกอฮอล์แบบน้ำบรรจุขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตร และแอลกอฮอล์แบบเจลบรรจุถุงขนาด 500 มิลลิลิตร รวมกว่า 8,100 ลิตร ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก พิจิตร เชียงใหม่ และราชบุรี เพื่อกระจายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ดังนี้ 

·      สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แอลกฮอล์รวมจำนวน 1,500 ลิตร ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำจำนวน 1,000 ลิตร และเจลแอลกอฮอล์จำนวน 500 ลิตร

·      สาธารณะสุขจังหวัดพะเยา แอลกฮอล์รวมจำนวน 800 ลิตร ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 500 ลิตร และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ลิตร

·      สาธารณสุขอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  แอลกฮอล์รวมจำนวน 1,500 ลิตร ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 1,000 ลิตร และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ลิตร

·      สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร แอลกฮอล์จำนวน 1,500 ลิตร ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 1,000 ลิตรและเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ลิตร

·      สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แอลกฮอล์แบบน้ำจำนวน 2,000 ลิตร

·      สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แอลกฮอล์รวมจำนวน 800 ลิตร ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 500 ลิตร และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ลิตร

ทั้งนี้ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความสะอาดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน และห้องน้ำ รวมทั้งการปฏิบัติงานของพนักงานหน้าลานและแม่บ้าน อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ ให้พนักงานทุกคนล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค