โออาร์ ผนึก อาคเนย์ประกันภัย เปิดตัว “อาคเนย์ สเตชั่น” ในสถานีบริการน้ำมัน ให้คำปรึกษาการเงินและประกันครบวงจร

นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก และ นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) พร้อมด้วย นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดตัว “อาคเนย์ สเตชั่น” เพิ่มช่องทางให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และอบรมด้านการเงินและประกัน

เพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ด้วยบริการที่ครบครัน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจและสังคมเติบโตไปด้วยกัน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานีบริการน้ำมันฯ คู่ค้า และคนในพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ ๆ ที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของสังคมชุมชนและผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างสมดุลและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

นายสุชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้บริการให้ปั๊ม ปตท.ทั่วประเทศเฉลี่ยวันละ 1.2 ล้านคน และมีความต้องการสินค้าที่หลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะแค่เติมน้ำมันเพียงอย่างเดียว ซึ่งในส่วนของสินค้าประกันภัยก็เป็นหนึ่งในความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ที่มุ่งให้ธุรกิจและสังคมเติบโตไปด้วยกัน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานีบริการ คู่ค้า และคนในพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ให้ทุกคนได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดย โออาร์ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ ความเชี่ยวชาญทางการเงิน (Financial Solutions) ของอาคเนย์ ที่มีความพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ บุคลากร ตลอดจนประสบการณ์กว่า 70 ปี จึงเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ร่วมกันเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินด้านบริการประกันและการเงิน ที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของทำเล ความสะดวกสบาย มาพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายจากการเข้าใช้บริการ

ด้านนางภฤตยา เปิดเผยว่า กลุ่มอาคเนย์ ธุรกิจประกันและการเงินได้ร่วมมือกับโออาร์ เพื่อเปิดตัว “อาคเนย์ Station” ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (ปตท.) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการที่ปรึกษาทางเงินด้านประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และสินเชื่อรถมือสองครบวงจรให้กับลูกค้า โดยสาขาแรกเปิดให้บริการที่ ปั๊ม ปตท. สาขาเจริญราษฎร์ กรุงเทพ และภายในปีนี้จะเปิดให้ครบ 10 สาขากระจายตามหัวเมืองใหญ่ไปทั่วประเทศ

ทั้งนี้ คาดว่า สาขารูปแบบใหม่นี้จะสร้างการรับรู้และเพิ่มฐานลูกค้าใหักับกลุ่มอาคเนย์ได้มากขึ้น เนื่่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าและสินค้าประกันวินาศภัยจะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนสินค้าประกันชีวิตก็จะเติบโตในส่วนของเบี้ยเป็นหลัก