พีทีที สเตชั่น ปล่อยแคมเปญ “ช่วยกันเติมเต็มใจ ไปต่อด้วยกัน” เดินหน้าพันธกิจเพื่อสังคม

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดเผยว่า พีทีที สเตชั่น ในฐานะสถานีบริการน้ำมันที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาโดยตลอด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งเบาภาระความยากลำบากของพี่น้องประชาชนชาวไทยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ด้วยแคมเปญ “ช่วยกันเติมเต็มใจ ไปต่อด้วยกัน” เติมเต็มช่องว่างความช่วยเหลือ พร้อมส่งต่อกำลังใจ เพื่อให้สังคมและผู้คนยังคงได้เดินหน้าไปต่อ โดยมุ่งช่วยเหลือโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครและผู้ประกอบการ เกษตรกร และชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ พีทีที สเตชั่น ดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้เพิ่มมาตรการในการให้บริการเพื่อร่วมป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด – 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นการร่วมมือเพื่อ “เติมเต็มทุกความสุข” หรือ Living Community ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนารูปแบบของ พีทีที สเตชั่น ให้เป็นศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ โออาร์ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการใช้ชีวิตของชุมชน มุ่งเน้นการสร้างชุมชนที่น่าอยู่และการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการช่วยเหลือ ดังนี้

บุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน โออาร์

1.ช่วยเหลือมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดย โออาร์ ได้ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สนับสนุนเงินบริจาค รวมทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านบาท มอบให้โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สำหรับใช้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย

2. ช่วยเหลืออาสาสมัครทางการแพทย์ พีทีที สเตชั่น มอบส่วนลดราคาน้ำมันทุกชนิด 80 สต./ลิตร แก่อาสาสมัครทางการแพทย์ อสม. อสส. และ สพฉ. ที่ชำระผ่านบัตร ของ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการทำงานสู้วิกฤติโควิด – 19 พร้อมเติมเต็มใจ ไปต่อด้วยกัน โดยมีระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

3. ช่วยเหลือเกษตรกร ชุมชน โดยเปิดพื้นที่ปันสุขในรูปแบบออนไลน์ พีทีที สเตชั่น พร้อมอยู่เคียงข้างกับผู้ประกอบการ เกษตรกร ชุมชน เพื่อเติมเต็มให้ผู้ประกอบการรายย่อย ไปต่อกันได้อีกครั้ง ด้วยการเติมเต็มความช่วยเหลือ เปิดพื้นที่ปันสุขออนไลน์ ให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการมาฝากร้าน เพราะเราตระหนักถึงความยากลำบากในการประกอบอาชีพค้าขายท่ามกลางวิกฤตการณ์นี้ โดยผู้สนใจสามารถฝากร้าน ผลิตภัณฑ์การเกษตร และสินค้า ได้ที่ facebook fanpage : PTT Station ตามลิงค์ : https://www.facebook.com/1736139443288772/posts/2983096938593010/?d=n

ทั้งนี้ พีทีที สเตชั่น ยังคงมุ่งมั่นสานต่อแคมเปญ “ช่วยกันเติมเต็มใจ ไปต่อด้วยกัน” โดยจะเดินหน้า เติมเต็มช่องว่างความช่วยเหลือให้กับสังคมไทยต่อไปจนกว่าสถานการณ์โควิด – 19 จะคลี่คลาย ตามปณิธานในการเป็นศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มความสุข เพื่อผู้คน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถติดตามกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมจาก พีทีที สเตชั่น ได้ที่ facebook fanpage : PTT Station หรือค้นหาโดยพิมพ์ @pttstationofficial