พีทีที สเตชั่น ขายแอลกอฮอล์ล้างมือราคาพิเศษใน กทม.ครั้งที่สอง

พีทีที สเตชั่น จำหน่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม นี้ที่ปั๊มในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ยังคงร่วมดูแลคนไทยอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดยังคงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับประชาชน พีทีที สเตชั่น จึงได้จัดหาแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 % สำหรับทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างออกจากบริษัทผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานรับรองโดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในราคาทุน เพื่อแบ่งเบาภาระผู้บริโภค และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการนำมาจำหน่ายเพิ่มเติมจากที่ได้จำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

· แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือชนิดน้ำ บรรจุขวด (ขวดละ 1 ลิตร) จำหน่ายขวดละ 110 บาท โดยสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการในเขตกรุงเทพฯ วางจำหน่ายแห่งละ 200 ขวด และในเขตปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) วางจำหน่ายแห่งละ 136 ขวด

· เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ บรรจุถุง (ถุงละ 500 มิลลิลิตร) จำหน่ายถุงละ 40 บาท โดยสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการในเขตกรุงเทพฯ วางจำหน่ายแห่งละ 240 ถุง และในเขตปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) วางจำหน่ายแห่งละ 144 ถุง

· สามารถซื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมัน หรือใช้บริการใด ๆ โดยผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ในแบบฟอร์มการซื้อ

· ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการต่อแถวรอซื้อ ณ จุดจำหน่าย

· จำหน่าย ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด บริเวณหน้าสำนักงาน หรือในร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ได้ที่ 1365 Contact Center หรือ www.pttor.com

ทั้งนี้ นอกจากการจำหน่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดในราคาทุน และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอื่น ๆ แล้ว พีทีที สเตชั่น ยังได้ยกระดับมาตรฐานการรักษาความสะอาดบริเวณสถานีบริการฯ และห้องน้ำ รวมทั้งเพิ่มมาตรการในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกจุดบริการตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิท-19 ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ ให้พนักงานทุกคนล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค