ฝากร้อยได้ลุ้นล้าน กับสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (แบบใบสลาก)

💰 ฝากร้อยได้ลุ้นล้าน.. กับสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (แบบใบสลาก)
เพียงฝากเริ่มต้นหน่วยละ 100 บาท ลุ้นรับรางวัลสูงสุด 5,000,000 บาท
และรางวัลอื่น ๆ อีกกว่า 30 รางวัล 🎁

ระยะเวลารับฝากตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี–  บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป–  นิติบุคคลทุกประเภท
อายุ2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)
หน่วยละ100 บาท
รายละเอียดดอกเบี้ยฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย  0.10  บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.05 ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก1. ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย2. ฝากไม่ครบ 2 ปีไม่ได้รับดอกเบี้ย
วงเงินในการรับฝาก1. ฝากขั้นต่ำ 100 บาท (1 หน่วย)
2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

เงื่อนไขหลัก
1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
2. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน
3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
สลากครบอายุ
โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

📌 ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3O9om7t