ผู้ประกอบการร้านอาหารแห่สมัคร ‘จับคู่กู้เงิน’​ ก.พาณิชย์สั่งขยายเวลา​ถึง​ 30​ มิ.ย.นี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินโครงการ จับคู่กู้เงิน ระหว่างสถาบันการเงิน กับร้านอาหาร ตั้งแต่วันที่ 7-20 มิถุนายน 2564  มีผู้ประกอบการร้านอาหารติดต่อขอสินเชื่อรวม 11,185 ราย วงเงินขอสินเชื่อรวม 2,440 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีผู้ติดต่อขอสินเชื่อรวม 6,541 ราย วงเงินรวม 625.84 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน มีผู้ติดต่อขอสินเชื่อ 4,153 ราย วงเงินขอสินเชื่อ 1,276.37 ล้านบาท

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) มีผู้ติดต่อขอสินเชื่อ 271 ราย วงเงินขอสินเชื่อ 242.66 ล้านบาท

ธนาคารกรุงไทย มีผู้ติดต่อขอสินเชื่อรวม 220 ราย วงเงินขอสินเชื่อ 295.50 ล้านบาท

สำหรับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ยังไม่มีตัวเลข เพราะต้องรอการอนุมัติสินเชื่อจาก 4 ธนาคารนี้เสียก่อน จึงเข้ามาช่วยค้ำประกันต่อไป

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ​จากการหารือกับสถาบันการเงิน และร้านอาหาร มีความเห็นว่า ควรขยายเวลาออกไปอีก เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเจรจาขอสินเชื่อ และช่วยต่อลมหายใจให้กับร้านอาหาร ทั้งนี้ ตกลงจะขยายเวลาออกไปทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยตนได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้จัดกิจกรรมต่อไปอีกทั้งในกทม.และต่่่่างจังหวัด เพราะเมื่อดูตัวเลขรายจังหวัด มีหลายจังหวัดที่มีผู้ยื่นขอกู้ ตามโครงการจำนวนมาก

โครงการจับคู่กู้เงิิน เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ 5 สถาบันการเงิน จัดแคมเปญปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีอยู่ในระบบทั้งประเทศจำนวน 118,967 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 15,967 ราย คิดเป็น 13.43% และบุคคลธรรมดา 103,000 ราย คิดเป็น 86.57%