ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ มข.รุ่นที่ 32 ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัตวแพทย์ ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) และสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบรรยายพิเศษ ในโครงการ “ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ มข.รุ่นที่ 32” ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ เพื่อได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ ในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นสัตวแพทย์ที่ดี หลังสำเร็จการศึกษา ณ ห้องราชสีห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น