ประวิตร ลงพื้นที่ ตรวจการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช พร้อมตรวจเยี่ยมการทำงานเพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝนปี 2563 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทรงคะนอง ตำบลทรงคะนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โดยกรมชลประทาน ได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและประชาชน นำเรือแบ๊คโฮลลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำ เข้าร่วมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำท่าจีน บริเวณสะพานวัดทรงคะนอง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีแผนการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี2563 ตามแม่น้ำสายหลักและสายรองลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำป่าสัก รวมทั้งสิ้น 16 จุด โดยกำหนดเป้าหมายในการกำจัดไว้ประมาณ 77,400 ตัน ปัจจุบัน(12 พ.ค.63) ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 53,973 ตัน ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ได้กำหนดเป้าหมายในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำไว้ประมาณ 2,585,141 ตัน