ประมงแม่กลองเดือด นำเข้าหมึกเมียนมาฉุดราคาตก

#บิ๊กเกรียน

***ประมงเดือด รบ.นำเข้าหมึกเมียนมา ฉุตราคาหมีกไทย***
***จ่อนัดชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรฯ***

ประมงเมืองสมุทรสงครามโอด ราคาหมึกกล้วยตกต่ำ จากนโยบายนำเข้าเสรีหมึกจากเมียนมา โดยตั้งแต่ปี 2559 ราคาหมึกไทยลดลงเหลือกก.ละ 50-60 บาท หรือ 54% จากเดิมในปี 2560 ราคาอยู่ที่ 120-130 บาท/กก. ส่งผลกระทบต่อรายได้ชาวประมงในพื้นที่ตลาดปลาสหกรณ์แม่กลองประมาณวันละ 10 ล้านบาท

น.ส.ศรีนวล กฤษดาชลี ตัวแทนผู้ประกอบการประมงสมุทรสงคราม บอกว่า ผู้ประกอบการประมงเองก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นอยู่แล้วจากการปฏิบัติตามกฏระเบียบเพื่อช่วยให้ไทยหลุดพ้นจากไอยูยู (ประเทศที่การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม) แต่รัฐบาลยังมาซ้ำเติมด้วยการเปิดให้มีการนำเข้าเสรีสินค้าประมงจากเมียนม่าอีก ส่งผลให้ราคาหมึกไทยลดลง แต่ผู้บริโภคยังคงบริโภคของแพงเช่นเดิม ขณะที่ฝ่ายที่ได้รับผลประโยชน์มีเแต่พ่อค้าคนกลาง แพปลา โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ

ปัจจุบันมีการนำเข้าหมึกเมียนมา มาขายที่ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง ประมาณ 300 ตันต่อสัปดาห์ ขณะที่หมึกชาวประมงสามารถจับได้มีเพียงพอกับความต้องการในประเทศอยู่แล้ว ทำให้หมึกล้นตลาดและราคาตก

ชาวประมงแม่กลองต้องการให้รัฐบาลยับยั้งการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน และตรวจสอบว่าสัตว์น้ำที่นำเข้ามาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมายหรือไม่ และให้กรมประมงแก้ไข พรก. ประมง พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการนำเข้าสัตว์น้ำให้มีความชัดเจนและใช้มาตรฐานเดียวกันกับเรือประมงไทย

ไม่ใช่เพียงชาวประมงสมุทรสงครามเท่านั้นที่เดือดร้อน แต่ชาวประมงทั้งประเทศต่างได้รับผลกระทบจากราคาหมึกตกต่ำ หากยังไม่แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ชาวประมงทั้งประเทศจะรวมตัวกันไปเรียกร้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก่อนหน้านี้ นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือถึงอฺธิบดีกรมประมง หลังจากประมงสงขลา และสมาคมการประมงกันตัง จ.ตรังได้ยื่นหนังสือเรื่องเดียวกันนี้ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า