ปปง.-ก.ล.ต.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมหารือกรณี MORE

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นำโดย นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. พร้อมด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. นำโดย นางสาวเกษราภรณ์ กิจบรรณเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ และนายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการมีมาตรการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ลงทุน กรณี บมจ. มอร์ รีเทิร์น (MORE) จะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน