บุญรอดฯ เปลี่ยน “แปลง” เกษตรในโรงงานเป็น “กำลังใจ” ทำคลังอาหารปลอดภัย หนุนบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชน

รายงานข่าว เปิดเผยว่า บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้เปลี่ยนพื้นที่ทำแปลงเกษตรใน 8 โรงงานหลักที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ อาสาดูแลพลังใจบุคลากรการแพทย์ สร้างสวนเกษตรอินทรีย์ภายในโรงงานให้เป็นคลังอาหารปลอดภัยพร้อมกระจายสู่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามและชุมชนในพื้นที่ทั้งในรูปแบบวัตถุดิบและอาหารปรุงสุก ซึ่งผลผลิตทางการเกษตร ทั้งผักและผลไม้ที่นำไปมอบนั้นเป็นพืชผักปลอดสารพิษ และใช้โรงครัวภายในบริษัทปรุงอาหารเมนูต่างๆ เพื่อส่งมอบอาหารให้กับบุคลากรการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา นอกจาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ช่วยเหลือสังคมภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายสิงห์อาสาทั่วประเทศแล้ว ในกลุ่มบริษัทฯ ที่กระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาคก็ได้ใช้พื้นที่การเกษตรของตนเอง ที่ปกติจะแบ่งปันผลผลิตที่ได้ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่รอบๆโรงงาน ได้แก่ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท สิงห์เบเวอเรช จำกัด (อ.บางเลน จ.นครปฐม), บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด (สิงห์บุรี), บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด (จ.อยุธยา), บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด, บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด, บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด ซึ่งในครั้งนี้แต่ละบริษัทได้ปรับเปลี่ยนผลิตผลเหล่านี้เพื่อใช้ในการปรุงอาหาร ทั้งยังนำผักและผลไม้สด ปลอดสารพิษ ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเหน็ดเหนื่อย พร้อมนำผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้แบ่งปัน ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกด้วย โดยก่อนนี้ ได้มีบริษัทในเครืออย่างบริษัทสิงห์เบเวอเรช จำกัด จ.นครปฐม, บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด และ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด จ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่มอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดของตนอีกด้วย

ภัทรา นาคน้อย ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับโรงงานที่สุราษฎร์ธานี การทำแปลงเกษตรจะมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน คือให้คนในชุมชนสามารถมาดำนาปลูกข้าวในพื้นที่ของโรงงานได้นับเป็นกิจกรรมที่สร้างคความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานของโรงงาน แต่ผลผลิตที่ได้ชาวบ้านสามารถนำกลับไปได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนผลผลิตทางการเกษตร พืชผักผลไม้ทั่วไปจะจุนเจือให้กับพนักงาน และยังมีการเพาะพันธุ์ปลาดุกเพื่อให้พนักงานเอากลับไปเลี้ยงเองเพื่อไว้รับประทานลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้เสริมอีกด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ได้มีการนำผลผลิตจากแปลงเพาะปลูกจัดสรรแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ได้นำมาส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล ซึ่งสอดรับการดำเนินงานของเครือข่ายสิงห์อาสาที่มุ่งช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงอาสาสมัคร ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางวิกฤติการระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้ส่งมอบน้ำดื่มสิงห์ อาหารพร้อมรับประทานทาน (ข้าวรีทอร์ท) อาหารแช่แข็ง รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น Fingertip Pulse Oximeter ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งมอบสิ่งจำเป็นดังกล่าวข้างต้นให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามแล้วกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ

โดยนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรการแพทย์รวมถึงอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องด้วยความห่วงใย อาทิ มอบเงินสนับสนุนด้านการทำงานแก่บุคลากรการแพทย์แก่โรงพยาบาลหลักในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งหมด 26 แห่ง อีกทั้งยังสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้บุคคลากรการแพทย์ในการรับมือกับผู้ป่วยโควิดทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประกาศนโยบายเร่งด่วนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ รวมเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท