บุญรอดฯ เดินหน้าสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง ลงพื้นที่จ.มหาสารคาม

รายงานข่าว เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการสิงห์อาสาเร่งด่วน จ้างงาน-สร้างอาชีพ  ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว 3 โครงการ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้แก่

  • โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า 4 จังหวัดภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา
  • โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง ดูแลจังหวัดภาคอีสาน ขอนแก่น มหาสารคาม
  • โครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม ครอบคลุมจังหวัดภาคกลาง อยุธยา นครปฐม

ทั้ง 3 โครงการเร่งด่วนได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องสามารถจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในช่วงโควิดได้ นับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างจิตสำนึกในการดูแลชุมชนได้เป็นอย่างดี

สำหรับโครงการล่าสุด “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” จ.มหาสารคาม เป็นพื้นที่ที่สองที่ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง และช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน โดยพื้นที่จ.มหาสารคาม ถือเป็นพื้นที่ที่โครงการสิงห์อาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือภัยแล้งมาตลอดหลายปี โดยในครั้งนี้จัดขึ้นที่หมู่บ้านเปล่ง ต.แวดวง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โดยมีนายสมจิตร สว่างไธสง ปลัดอาวุโส อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายวิทิต น้อยสุวรรณ ผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมกันเปิดโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” แห่งที่สอง ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และมีประชาชนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์ โควิด – 19

โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีการจ้างงานชาวบ้านให้ขุดบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรและใช้ในครัวเรือน เป็นการสำรองน้ำไว้ยามขาดแคลนจากภาวะภัยแล้ง และทำการติดตั้งแทงค์น้ำดื่มขนาดใหญ่เพื่อบริการกับชาวบ้านที่เดือดร้อนในชุมชน รวมไปถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับอาหารกลางวัน เบี้ยเลี้ยงคนละ 200 บาท น้ำดื่มสิงห์ ข้าวสารตราพันดี ซึ่งหลังจากนี้ก็จะกระจายไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานต่อไป

สำหรับโครงการจ้างงานสร้างอาชีพทั้ง 3 โครงการนั้นจะยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่าครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน และโครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง  ทั้งนี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยังมีโครงการอบรมสร้างอาชีพระยะยาวหลากหลายรูปแบบ โดยจะเริ่มในเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิดให้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศ