บุญรอดฯ ดีเดย์ “สิงห์อาสา สู้ไฟป่า” เร่งจ้างงาน สร้างอาชีพช่วยคนไทย

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  ประกาศนโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยวางนโยบายช่วยเหลือทั้งในเรื่องปากท้องและการสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ผ่าน 10 โครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ โดยโครงการที่จัดทำขึ้นช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้มีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อความยั่งยืน   กำหนดดีเดย์ในต้นเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มด้วยโครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” ที่จังหวัดเชียงราย เป็นที่แรก

โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ค. ได้มีพิธีเปิดโครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” รุ่นที่ 1 ที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก จ.เชียงราย มีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  คุณปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  คุณกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 คุณเพลินพิศ หาญเจริญวนะภูษิต ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด ร่วมในงาน

“สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” เป็นการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องไฟป่า การป้องกันไฟป่า การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับไฟป่า แก่ชาวบ้านจาก 5 หมู่บ้านของ ตำบลแม่กรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า คือ หมู่บ้านปางกอก หมู่บ้านปางริมกรณ์ หมู่บ้านปางป่าอ้อ หมู่บ้านหนองเขียว หมู่บ้านปางกลาง ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการดับไฟป่า เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชน เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการจัดการปัญหาไฟป่า ทำให้สามารถที่จะดูแลพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ของตนเองได้หากเกิดไฟป่าขึ้นและสามารถทำแนวป้องกันไฟป่าได้อย่างถูกวิธี

นอกจากนี้ยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้ที่เข้ารับการอบรมในโครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ครั้งนี้เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในแต่ละปีอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงคนละ 200 บาท ต่อวัน พร้อมได้รับอาหารแห้งและข้าวตราพันดี เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาปากท้องเบื้องต้น
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เปิดเผยว่า ปีนี้ พื้นที่เชียงรายเกิดไฟป่าลดลงเหลือ 7,000 กว่า จุด ซึ่งถือว่าลดลงได้เกิน 60% แต่อย่างไรก็ตาม ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน 72   ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศทั้งในพื้นที่จ.เชียงราย และเกิดหมอกควันข้ามแดนเข้ามา แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โครงการ“สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะช่วยสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน ที่ได้ความรู้เรื่องของการดับไฟป่า อุปกรณ์ดับไฟป่า และมีรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด

สำหรับการอบรม โครงการ”สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” ของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีการจัดอบรมต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในหลายจังหวัดทั้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออก โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรบด้วย