บุญรอดฯ ขอนแก่น มอบผลผลิตจากแปลงเกษตร ดูแลชุมชนใกล้เคียง

คุณฌานนท์ โปษยะจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากแปลงเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษในบริษัท บนพื้นที่กว่า 15 ไร่ ได้แก่ มะเขือ มะเขือเทศ แตงกวา มะนาว พริก บวบ ผักหวาน มอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในหมู่บ้านหนองโข่ย ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยเป็นนโยบายของบริษัทในเครือบุญรอด บริวเวอรี่ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกับระหว่างบริษัทและชุมชน บนพื้นฐานของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือดูแลช่วยเหลือชุมชนรอบๆข้าง ทั้งพี่น้องประชาชนใน จ.ขอนแก่น รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่บริษัทฯลงพื้นที่ในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน โดยนำพืชผักสวนครัวนานาชนิด จากแปลงเกษตรภายในบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมาทำเมนูอาหารปรุงสุก อีกส่วนมอบให้กับชาวบ้านในการนำไปประกอบอาหารรับประทานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้

ทั้งนี้ โรงงานแปลงเกษตรของบริษัทในเครือบุญรอดฯ ใน 10 โรงงานหลัก ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ในโรงงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการทำแปลงเกษตรอินทรีย์ นำผลผลิตดูแลพนักงานและแบ่งปันชุมชนโดยรอบ ซึ่งแต่ละโรงงานก็จะมีการบริหารจัดการแปลงเกษตรที่แตกต่างกันออกไปตามขนาดพื้นที่ และสภาพพื้นที่ โดยที่โรงงานขอนแก่น มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับทำการเกษตรปลูกผักสวนครัวนานาชนิด อาทิ มะเขือ มะเขือเทศ แตงกวา มะนาว ผักบุ้ง พริก ถั่วพลู ถั่วฝักยาว บวบ ผักหวาน รวมถึงไม้ผลต่างๆ อาทิ เมล่อน เสาวรส ทับทิม มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม ฯลฯ บนเนื้อที่แปลงเกษตรกว่า 15 ไร่ ซึ่งตลอดช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด และในเครือทั้งหมดฯ ก็ได้นำผลผลิตจากแปลงเกษตร ที่พนักงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูก ส่งมอบดูแลชาวบ้านในชุมชน รวมถึงให้กับบุคลากรการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งใช้พื้นที่ในโรงงานตั้งเป็นศูนย์กระจายกำลังมอบน้ำดื่ม สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด

รายงานข่าว เปิดเผยวา ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 เมื่อช่วงต้นเดือน เม.ย. 64 บริษัท บุญรอดฯ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ มากกว่า 6 แสนลิตร รวมทั้งอาหาร ตลอดจนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter), เครื่องวัดความดัน, เครื่องวัดอุณหภูมิ, ชุดป้องกัน PPE และอุปกรณ์ป้องกันหลายรายการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งมอบสิ่งจำเป็นดังกล่าวข้างต้นให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และศูนย์บริการประชาชนไปแล้วกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งส่งมอบสิ่งจำเป็นทั้งอาหารและน้ำดื่มให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 100 ชุมชน นอกจากนี้ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปลายปี 2562 บริษัทฯ ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งการสนับสนุนการทำงานแก่บุคลากรการแพทย์ในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม ที่ถือว่าเป็นแนวหน้าในการรักษาผู้ป่วย รวมไปถึงการจ้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ รวมเป็นมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 200 ล้านบาท และยืนยันจะเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง จนกว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะกลับสู่ภาวะปกติ