บุญรอดบริวเวอรี่ ส่งมอบรองเท้าเซฟตี้ให้อาสาสมัครดับไฟป่าที่จ.เชียงใหม่

รายงานข่าว เปิดเผยว่า บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัทในเครือทั้งหมด ส่งต่อความห่วงใย มอบรองเท้าจากโรงงานในเครือบริษัททั่วประเทศ ส่งต่อสู่แนวหน้าอาสาสมัครเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่จ.เชียงใหม่ โดยมี นายประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด พร้อมด้วยเครือข่ายสิงห์อาสา เป็นตัวแทนเดินทางไปมอบรองเท้าเซฟตี้ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้การดับไฟป่าให้กับกลุ่มอาสาสมัครค่ายเยาวชนเชียงดาว โดยมี นายนิคม พุทธา ผู้ก่อตั้งค่ายเยาวชนเชียงดาว เป็นตัวแทนรับมอบ ที่ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่แนวหน้าอาสาสมัครชุมชนดับไฟป่าไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินจากไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าร้อน

จากการที่มีโพสต์ในโซเชียลมีเดีย ขอรับบริจาครองเท้าสำหรับอาสาสมัครดับไฟป่าที่อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทางกลุ่มค่ายเยาวชนเชียงดาว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดูแลเรื่องของการอนุรักษ์ผืนป่า รวบรวมชาวบ้านและอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อร่วมกับปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในการขอรับบริจาครองเท้าเซฟตี้ ให้แก่เจ้าหน้าที่และเหล่าอาสาสมัครชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันรักษาปกป้องผืนป่าให้รอดพ้นจากไฟป่า ที่มักเกิดขึ้นเนื่องๆในช่วงฤดูร้อนของแต่ละปี โดยในปีไหนที่มีความร้อนแล้งมาก อัตราการเกิดไฟป่าก็จะมีมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่าถือเป็นด่านหน้าที่มีความเสี่ยงในการทำงานด้านนี้

บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด จึงประสานการจัดหาและรวบรวมรองเท้าเซฟตี้ จากโรงงานต่างๆ ที่เป็นบริษัทในเครือ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่กระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำไปส่งต่อและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชุมชนดับไฟป่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านจากดอยหลวงเชียงดาว ที่จะใส่แต่รองเท้าแตะทำให้เกิดความยากลำบากในการปฏิบัติงานและมีความปลอดภัยไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือให้อาสาสมัครชุมชนเหล่านี้สามารถเดินหน้าปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวอีกด้วย

นอกเหนือจากรองเท้าเซฟตี้ที่ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชุมชนไว้ใช้ในการปฏิบัติการดับไฟป่าแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้มอบอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดับไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความอุ่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกคนในเรื่องของความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานเพื่อให้ภารกิจการดับไฟป่าลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกด้วย อาทิ ไม้ตบ ถังน้ำพร้อมสายฉีด ครอบ รวมทั้งยังได้มอบน้ำดื่มสิงห์กว่า 1,000 ลิตร ไว้ให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ดื่มด้วยเช่นกัน