บีทีเอส พร้อมรองรับผู้โดยสารช่วงวันหยุดยาว จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเต็มกำลัง

สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน นี้ บีทีเอส ได้เตรียมพร้อม ด้านการให้บริการ และความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในช่วงวันหยุดยาว คาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นจำนวนมาก เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

แม้ว่า ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทย จะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น แต่บีทีเอสยังคงเข้มงวดในมาตรการป้องกัน โดยการเน้นย้ำให้ผู้โดยสารทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าทุกครั้ง ระหว่างการเดินทาง งดการพูดคุยภายในขบวนรถไฟฟ้า พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากันในขบวนรถไฟฟ้า เน้นตรวจคัดกรองอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนเข้า ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และคัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจัดจุดบริการแอลกอฮอล์ ทุกทางเข้า-ออกสถานี เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น เช็ดทำความสะอาด ภายในขบวนรถไฟฟ้า จุดสัมผัสร่วมภายในสถานี และบริเวณรอบสถานีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ ตลอดวัน

นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาสัมพันธ์จุดให้บริการเชื่อมต่อรถโดยสารสาธารณะ ขสมก. เรือ รถร่วมบริการต่าง ๆ ผู้โดยสารที่ประสงค์ จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด สามารถเดินทางลงที่ สถานีหมอชิต ออกประตูที่ 1 , 3 เพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) หรือ ลงสถานีเอกมัย ทางออกประตูที่ 2 เพื่อเดินทางต่อไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) หรือจะเดินทางลงที่ สถานีบางหว้า ทางออกประตูที่ 5 ไป ท่าเรือบางหว้า เพื่อต่อเรือโดยสารคลองภาษีเจริญ หรือลงที่สถานีสะพานตากสิน ทางออกประตูที่ 1 , 2 ไปท่าเรือสาทร เพื่อข้ามเรือไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

และเพื่อลดปริมาณความหนาแน่นของผู้มาใช้บริการ บีทีเอสยังคงจัดขบวนรถไฟฟ้าออกให้บริการแก่ประชาชนทั้งหมด 98 ขบวน เพื่อเพิ่มความสะดวก และขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เข้มงวดในการตรวจสัมภาระผู้โดยสารก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสารทุกท่าน