บิ๊กเกรียนนำเสนอ ​ทำไมพระต้องตีกลองระฆัง ​ปุจฉา​วิสัชนา​

เมื่อมีคนสงสัยได้ยินเสียงพระตีกลองตีระฆังในวัดวันพระ​

***ทำไมพระท่านต้องตีกลองตีระฆังด้วย

ถ้าเป็นคนที่มิได้ฟังธรรมมาหรือมิได้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาก็อาจตอบว่า  พระท่านหิวน่ะ เลยเรียกให้โยมมาถวายอาหาร***

เมื่อถูกถามตอบ

“พระท่านต้องตีกลองตีระฆัง เพราะท่านผู้ประเสริฐท่านหนึ่งสั่งเอาไว้ว่า ถ้าไม่ตีกลองตามเวลาที่สมควร ยักษ์มันจะออกมาอาละวาด

จึงอธิบายต่อไปว่า

เมื่อ 2500 กว่าปีก่อน มียักษ์ออกอาละวาดท่านผู้ประเสริฐท่านหนึ่งปราบยักษ์นั้นได้แล้วใช้หอกเล่มหนึ่งตรึงยักษ์นั้นไว้ที่ภูเขา ท่านสั่งสาวกของท่านไว้ว่า “พวกเธอต้องตีกลองตีระฆังเป็นประจำนะ เพราะหอกนั้น เมื่อผ่านไปนานเข้าก็จะหลุดออกมาได้ แต่เสียงกลอง จะทำให้หอกนั้นปักตรึงยักษ์ต่อไปได้ ทำให้ยักษ์ไม่ออกมาอาละวาดก่อความวุ่นวาย

คืออะไร?

 

ความหมาย​ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์รับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายตีกลองตีระฆัง (ธรรมเภรี)​ หมายถึง แสดงธรรมให้แก่ชนทั้งหลายฟังตามกาลอันสมควร เพราะมิฉะนั้น ยักษ์ กล่าวคือ​ โลภะ โทสะ โมหะ จะออกมาอาละวาดก่อความวุ่นวาย แต่เมื่อชนทั้งหลายได้ฟังธรรมเภรีที่ภิกษุตีแล้ว ก็ย่อมจะทำให้หอก กล่าวคือ หิริโอตตัปปะ (ความอายชั่วกลัวบาป) เกิดขึ้นตรึงกิเลสเหล่านั้นไม่ให้ออกมาอาละวาดได้ ดังนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงมีการแสดงธรรมที่เรียกว่า ธรรมเภรี แก่ชนทั้งหลายเป็นประจำ อย่างเช่น ในวันธัมมัสสวนะ (วันฟังธรรม) นี้ ซึ่งปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า “วันพระ”

***วันพระที่แท้จริงจึงมิใช่วันของพระ แต่เป็นวันของโยม เป็นวันที่โยมจะได้มาวัด มาถวายทาน รักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม ซึ่งเมื่อโยมได้ฟังธรรมแล้ว เมื่อกิเลสมีโลภะเป็นต้นเกิดขึ้นมา หากระลึกถึงธรรมที่เคยได้ฟังขึ้นมาได้ ก็จะเป็นเหตุให้ไม่ทำกรรมชั่วต่างๆ มีการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นต้น เมื่อต่างคนต่างก็มีธรรมะประจำใจ นอกจากตนเองจะมีความสุขแล้ว ครอบครัวก็ย่อมมีความสุขไปด้วย เมื่อแต่ละครอบครัวมีความสุข ชุมชนนั้นๆ ก็จะมีความสุข ***

 

พระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท/สอน

บิ๊กเกรียน/ถ่ายทอด

 

#บิ๊กเกรียน

อย่าลืม!! กดติดดาว⭐เพจบิ๊กเกรียนไว้และ www.bigkren.com ด้วยนะ

จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากบิ๊กเกรียน

ติดต่อลงประชาสัมพันธ์ได้ที่ โทร.080-959 9235 หรือ Line ID: bigkren และ LINE@ : https://admin-official.line.me/a/99c36e94a0e397192dc694713653e329