นายกฯ สั่งตั้ง 10 หน่วยงาน ปฏิบัติงาน 24 ชม. ดูแลปชช. คุมสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามแต่งตั้งหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  ขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติงาน ทั้ง 10 หน่วย ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละด้านภายในโครงสร้าง แต่ละกลุ่มสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน แก้ปัญหา รวมทั้งสกัดกั้น หรือหยุดการแพร่ระบาดขอโควิด -19 เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

โดยโครงสร้างงาน ประกอบด้วย

1 สำนักเลขาธิการ

2 สำนักประสานงานกลาง

3 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

4 ศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน

5 ศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน

6 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการควบคุมสินค้า

7 ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ

8 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

9 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

10 ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด-19

ศูนย์ดังกล่าว จะรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อสามารถติดตามสถานการณ์และสั่งการได้ทันที ทั้งนี้ นายกฯ ขอให้ประชาชนมั่นใจและอุ่นใจว่ารัฐบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมงและแก้ปัญหาทุกปัญหา ไม่ปล่อยให้ส่งผลกระทบกับประชาชน เพราะขณะนี้ เรากำลังเผชิญวิกฤตที่ส่งผลกับชีวิตของประชาชน โดยนายกฯ จะดูแล แก้ปัญหาอย่างรอบด้านอย่างเต็มที่ด้วยกลไกทุกอย่างที่มีอยู่ แต่ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลตนเอง และสังคม ตามมาตรการที่รัฐกำหนดและแนะนำไว้ด้วย